HeimKontakt oss

Kontakt oss

 

 

Kontaktinformasjon administrasjon

Jo Bjarte Tømmerbakke Rådmannen

56 59 90 03 / 474 62 610

E-post: jo.tommerbakke@modalen.kommune.no

 

Tonje Husum Aarland Ass.rådmann

56 59 90 04 / 928 58 413

E-post: tonje.husum.aarland@modalen.kommune.no

 

Magne Verpelstad Økonomisjef

56 59 90 11 / 417 60 820

E-post: magne.verpelstad@modalen.kommune.no

 

Tone S. Skuggevik Teknisk sjef

56 59 90 06 / 920 43 233

E-post: tone.skuggevik@modalen.kommune.no

 

Njål Bolstad Eidsnes Ingeniør

59 59 90 23 / 959 13 554

E-post: njal.bolstad.eidsnes@modalen.kommune.no

 

Lin Tove Thomassen Leiar kundetorg 

56 59 90 20 / 986 67 846

E-post: lin.tove.thomassen@modalen.kommune.no

 

Eva Stamnes Kontorfagarbeidar kundetorg

56 59 90 19 / 482 10 008

E-post: eva.stamnes@modalen.kommune.no

 

Siren B Øvre Helland Kulturkonsulent

56 59 90 21 / 920 87 738

 

Aina Holmås Norvoll Løn

56 59 90 05 / 952 48 489

E-post: aina.holmas@modalen.kommune.no

 

Frode A. Steinsland Flyktningkonsulent/teknisk

56 59 90 22 / 949 89 945

E-post: frode.andreas.steinsland@modalen.kommune.no

Mo barnehage

Grete Urdal Styrar

56 59 90 60 / 950 48 031

E-post: grete.urdal@modalen.kommune.no

Mo skule

Jahn Olav Nordheim rektor

56 59 90 71 / 416 67 594

E-post: jahn.olav.nordheim@modalen.kommune.no

 

Anita A. Eidsheim Ass. rektor

56 59 90 72 / 996 13 852

E-post: anita.aase.eidsheim@modalen.kommune.no

 

Kontor

56 59 90 70

Modalstunet

Margrethe L. Kvamme Omsorgsleiar

56 59 90 91 / 945 07 383

E-post: margrethe.kvamme@modalen.kommune.no

 

vaktrom

56 59 90 90

Helsesenter Mo

Eirin K Steinestø Helsesekretær

56 59 90 40 / 910 09 929

E-post: eirin.steinesto@modalen.kommune.no

 

Grethe Fosse Kommuneoverlege

56 59 90 40

E-post: grethe.fosse@modalen.kommune.no

 

Jorunn H. Brekkhus Psykiatrisk sjukepleiar

56 59 90 48 / 990 90 002

E-post: jorunn.harvik.brekkhus@modalen.kommune.no

 

Bente Håvåg Psykiatrisk sjukepleiar

56 59 90 48 / 976 77 674

E-post: bente.havag@modalen.kommune.no

 

Randi Møster Aas Helsesøster

56 59 90 42 / 453 43 469

E-post: randimoster.aas@modalen.kommune.no

 

Njaal Brandvik Fysioterapaut

56 59 90 92 / 453 16 429

E-post: njaal.brandvik@modalen.kommune.no

 

John Petter Wadseth Kommunepsykolog

56 59 90 48 / 990 90 002 / 945 07 388

Bryggjeslottet

Mona Grenasberg Biblioteksjef

56 59 90 07 / 454 95 730

E-post: mona.grenasberg@modalen.kommune.no

 

Resepsjon helg (12:30-17:00)

56 59 90 52


Innsyn i offentlege dokument

Innsyn:

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
§ 1.Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.
§ 3.Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Offentleglova       Forvaltningslova

Modalen kommune har fulltekstpublisering på nett. Dei fleste dokumenta er tilgjengeleg i vår innsynsløysing. Du kan søke på sak, dokument eller politiske møtedokument.

Klikk her for å gå til kommunen sin offentlege postjournal


Sist oppdatert: 15.03.2023
Publisert: 13.09.2018