HjemKontakt oss

Kontakt oss

 

 

Kontaktinformasjon administrasjon
Jo Bjarte Tømmerbakke

Rådmann

jo.tommerbakke@modalen.kommune.no

474 62 610

56 59 90 03

Tonje Husum Aarland

Ass.rådmann

tonje.husum.aarland@modalen.kommune.no

92858413

56599004

Tone Selmer Skuggevik

Teknisk sjef

tone.skuggevik@modalen.kommune.no

920 43 233

56 59 90 06

Administrativ leiing av etaten, og ansvar for eigedomsforvaltning, plan, utbygging, kart, oppmåling og samferdsle.

Lin Tove Thomassen

Leiar kundetorget

lin.tove.thomassen@modalen.kommune.no

986 67 846

56599020

Ansvar for vatn- og avlaup, renovasjon og byggesak.

Kent Tur Amundsen

Kulturkonsulent

kent.tur.amundsen@modalen.kommune.no

977 29 986

56 59 90 21

Aina Holmås Norvoll

Sakshandsamar

aina.holmas@modalen.kommune.no

952 48 489

56 59 90 05

Eva Stamnes

Kontorfagarbeidar

eva.stamnes@modalen.kommune.no

482 100 08

56 59 90 19

Frode Andreas Steinsland

Flyktningekonsulent/teknisk

frode.andreas.steinsland@modalen.kommune.no

949 89 945

56 59 90 22

Mikkel Bengtsson

Skog- og miljøkonsulent

mikkel.bengtsson@alver.kommune.no

966 25 084

Mo barnehage

Adresse:
Skjerjavegen 51, 5729 Modalen

Her finn Modalen barnehage i kartet

 

Mo skule

 

 

 

 

 

Modalstunet
Margrethe Laastad Kvamme

Pleie- og omsorgsleiar

margrethe.kvamme@modalen.kommune.no

94 50 73 83

56 59 90 91

Pleieavdeling tlf: 56 59 90 90

Besøksadresse:
Balane 36, 5729 Modalen

Her finn du oss!

 

Helsesenter Mo
Grethe Fosse

Kommuneoverlege

grethe.fosse@modalen.kommune.no

56 59 90 40

Eirin Kristin Steinestø

Helsesekretær

eirin.steinesto@modalen.kommune.no

910 09 929

56 59 90 40

Jorunn H. Brekkhus

Psykiatrisk sjukepleiar

jorunn.harvik.brekkhus@modalen.kommune.no

990 90 002

56 59 90 48

Bente Håvåg

Psykiatrisk sjukepleiar

bente.havag@modalen.kommune.no

976 77 674

56 59 90 48

John Petter Wadseth

Kommunepsykolog

990 90 002 / 945 07 388

56 59 90 48

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggjeslottet

 


Innsyn i offentlege dokument

Klikk her for å lese meir om innsyn i kommunen sine dokument

Klikk her for å gå til kommunen sin offentlege postjournal


Sist oppdatert: 10.01.2024
Publisert: 13.09.2018