Asfaltering i Modalen, utsett

Rivenes AS & PEAB asfalt har hatt en ny synfaring i Modalen, vegbana blir justert  med 0-16 mm veigrus, dette blir utført på dagtid på mandag 20.12.2021.

Asfaltering av veien framfor Flodmaal (namnet på teneste og servicebygget) vert utført : Tirsdag 21.12.2021 etter KL 17.00.

Onsdag blir fortau og plasser asfaltert.


Sist oppdatert: 20.12.2021
Publisert: 17.12.2021