HeimNyheterBeredskap i Nordhordland brann og redning

Beredskap i Nordhordland brann og redning

Beredskapen i Nordhordland brann og redning (NHBR) er pr dd som normal. Dette gjelder ved alle stasjonar i Alver, Austrheim og Modalen kommunar. NHBR har i verksatt mange smitteførebyggjande tiltak slik at mannskap ikkje unødig blir smitta eller satt i karantene.

I denne spesielle situasjonen som vi nå står ovanfor ber Brannsjefen om at vi alle har eit ekstra fokus og opptrer på en slik måte at ikkje brannar og ulykker oppstår. Da unngår brannvesenet å rykkje ut på hendingar som med enkle tiltak burde vært unngått, men heller kan mobilisere til hendingar der liv og helse står på spel.

Årlig vårteikn er at brannvesenet må rykka ut på ulike brannar på grunn av open eld som har komet ut av kontroll, gjerne i forbindelse med bål eller bråtebrenning. Vi anbefala derfor at all bruk av open eld utandørs (bål og bråtebrann) opphøra inntil situasjonen har normalisert seg.


Sist oppdatert: 25.03.2020
Publisert: 25.03.2020