Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Kommunen si heimeside (www.modalen.kommune.no)
Kundetorget til Modalen kommune (2. høgda i «butikkbygget».)
Coop Modalen

Kommunestyret handsamar og gjer vedtak om budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 i møte 09.12.21.

Budsjett - økonomi 2022 - 2025


Sist oppdatert: 24.11.2021
Publisert: 24.11.2021