Bustadkapasitet og flyktninger frå Ukraina

Dette gjeld både kommunale bustader og private som har bustader ein ynskjer å leige ut.

Har du husvære i form av leilighet eller hus som du kan tenke deg å leige ut til dette føremålet, bed vi om at du melder dette så snart som mogleg til Kundetorget på epost eller telefon.

Epost: postmottak@modalen.kommune.no

Tlf: 56599000

 

Naudsynt informasjon: namn på huseigar, adresse, storleik på bustaden/antal soverom, husleige


Sist oppdatert: 09.03.2022
Publisert: 09.03.2022