Covidsmitte i Modalen


Born med smitte og god allmenntilstand som ikkje har feber kan gå i barnehage og skule.
Vaksne må halde seg heime i 4 dager og kan då gå i arbeid.

Hurtigtestar kan hentas på legekontor, skule, barnehage og sjukeheim.

Registrering av positive hurtigtestar skjer ved å sende sms til coronatelefon 94507378.
Om du har spørsmål kan du og ringe på dette nummeret.


Sist oppdatert: 23.02.2022
Publisert: 23.02.2022