Eldre og FN sine bærekrafsmål

Digitalisering
Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre". Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Modalen kommune er godt i gang med å oppnå dette målet.

Kvar mandag i 11 veker framover er det kurs for seniorar der dei får opplæring i bruk av pc. Kurset er tilpassa slik at alle skal kunna bruka og finna den informasjonen dei treng anten dei skal på nettbank, facebook eller internett m.m


Sist oppdatert: 06.10.2021
Publisert: 06.10.2021