HeimNyheterEldre og FN sine bærekrafsmål

Eldre og FN sine bærekrafsmål

Digitalisering
Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre". Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Modalen kommune er godt i gang med å oppnå dette målet.

Kvar mandag i 11 veker framover er det kurs for seniorar der dei får opplæring i bruk av pc. Kurset er tilpassa slik at alle skal kunna bruka og finna den informasjonen dei treng anten dei skal på nettbank, facebook eller internett m.m


Sist oppdatert: 06.10.2021
Publisert: 06.10.2021