HeimNyheterFerie for alle - gratis vinterferie for lavinntekstfamilier i Hordaland

Ferie for alle - gratis vinterferie for lavinntekstfamilier i Hordaland

Kven kan være med på Ferie for alle?
Familier som:

  • Har hatt økonomiske utfordringer i tre år eller meir
  • Har minst eit barn i barneskulealder (6-13)
  • Ikkje har tilsvarande ferietilbod
  • Klarer seg sjølv uten behov for tett oppfølging frå våre frivillige
  • Fungerer i gruppe saman med andre på leir 

 


Søknadskjema og meir informasjon finn du på nettsida, under fanen «Jeg er ansatt i det lokale hjelpeappatatet»:Ferie for alle - Røde Kors 
Etter innsendt søknad får du bekreftelsesmail med informasjon om vegen vidare. 

Søknadsfrist for vinterferien er 8. mars 2023

Merket - informasjon


Sist oppdatert: 28.02.2023
Publisert: 09.02.2023