Flyktningar kjem snart til Modalen kommune

I samband med busetningen av flyktningar inviterer me personar eller lag og organisasjonar som kan bidra med å integrerere våre nye innbyggara inn i samfunnet i Modalen. Ta gjerne kontakt med kommunen om du/ditt lag/din organisasjon har ein aktivitet dykk/du ynskjer å dele med våre nye innflyttarar.

 

Modalen kommune

56 59 90 00

postmottak@modalen.kommune.no


Sist oppdatert: 09.08.2022
Publisert: 09.08.2022