Fylkeskommunen informerer om vegstenging

Fv. 569 vert heilt stengt ved Mo i perioden frå 9. oktober kl. 20.00 - til midnatt 16. oktober.

Det vert etablert ei mellombels gangbru for mjuke trafikantar.

Klikk her for å lese meir


Sist oppdatert: 23.09.2022
Publisert: 23.09.2022