HeimNyheterHøyring kommunal planstrategi Modalen kommune 2020-2023

Høyring kommunal planstrategi Modalen kommune 2020-2023

Modalen formannskap vedtok i møtet 22.10.20 i sak 036/20 å leggja ut
kommunal planstrategi på høyring og offentleg ettersyn, jf. PBL § 10 – 1.

Innspel og merknader til framleggget for planstrategi kan sendast på e-post til: postmottak@modalen.kommune.no

Høyringsfrist er sett til 29.november 2020

 

 


Sist oppdatert: 29.10.2020
Publisert: 27.10.2020