Info Koronavaksinering

Oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan risiko for alvorleg sjukdomsforløp:

FHI vurderer at folk mellom 18 og 64 år utan underliggande risiko ikkje er målgruppa ein tilrår ein ny oppfriskningsdose, men likevel opnar ein no opp for at dei som sjølv ønsker det, kan ta ein ny dose.

Modalen legekontor vil opna opp for vaksinering neste veke 29.11 og 01.12.2022 fram til kl 17:00.

Me vurderer etterkvart om me må utvida tilbodet.


Sist oppdatert: 22.11.2022
Publisert: 22.11.2022