HeimNyheterKommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond – utlysing av ekstramidlar i samband med koronautbrot.

I samband med krisepakke fase 3 frå Kommunal og moderniseringsdepartementet har Modalen kommune har motteke kr. 357 243,- frå Vestland fylkeskommune som er øyremerkt kommunale næringsfond. Modalen kommune legg følgjande til grunn for tildeling av midlar:
Målgruppe:
Bedrifter, etablerarar og næringsaktørar. Næringsaktør blir definert som ein aktør som legg til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Søknad må sendast gjennom regionalforvaltning


Sist oppdatert: 29.09.2020
Publisert: 29.09.2020