HeimNyheterKommunen informerer

Kommunen informerer

Bryggjeslottet er stengd for alle fritids- og ettermiddagsarkivitetar fram til måndag 13. februar. For dei som ønskjer å vise si medkjensle, er det høve til å leggje ned blomar eller lykter ved Bryggjeslottet.

Involverte vert fulgt tett av skule og helseteneste.

Har du behov for nokon å snakke med, kan du ringahelsetelefonen
på tlf 945 07 378

Bilete av norsk flagg på halv stang


Sist oppdatert: 08.02.2023
Publisert: 08.02.2023