Ledige stillingar

Mo skule har ledig vikariat for lærar i 100% stilling fram til 31.12.22 med moglegheit for forlenging. Mo skule har bruk for ringevikar til undervisning i grunnskule og SFO for skuleåret 2022-2023.

Ved interesse kontakt Mo skule v/Rektor på tlf 416 67 594 eller
e-post jahn.olav.nordheim@modalen.kommune.no

 

Stillinga som konsulent for kultur og fritid er underlagd kundetorget og vil vere sentral i utvikling og koordinering av kultur- og fritidstilbod i kommunen.

Meir informasjon om konsulentstillinga finn du her!


Sist oppdatert: 30.08.2022
Publisert: 30.08.2022