HeimNyheterMikrourbanisme på norsk - Modalen kommune

Mikrourbanisme på norsk - Modalen kommune

Den beskriv kva mikrourbanisering i norsk samanheng kan vere og analyserer eksempel på vellykka mikrourbanisering i eit kommunesenter i kvart av landets fylker.

Rapporten er organisert rundt eksempel på kva som kan vere norsk mikrourbanisering og korleis kommunar og tettstader kan tilnærma seg mikrourbanitet. Modalen er ein av desse stadane som vert omtale, og vert presentert med tekst og bilete på side 36 – 41 i rapporten.

Mikrourbanisering tyder strategisk stadutvikling av sentrum, der aktørane samarbeider om å innføre urbane kvalitetar og å auke attraktiviteten til ein mindre tettstad.

Vil du sjå nærare på rapporten så klikk her
Rapporten ligg og på KDD sine sider 


Sist oppdatert: 16.03.2023
Publisert: 16.03.2023