Modalskalendar 2023

Modalen kommune tilbyr kvart år ein kalenderen med blinkskot frå kommunen vår til innbyggjarar og andre. 

No søkjer vi etter eit lag eller firma som tek på seg ansvar for å produsere Modalskalendaren for 2023 i 250 eksemplar.

Er ditt lag eller verksemd interessert i å lage neste års kalender? Send oss eit tilbod til postmottak@modalen.kommune.no

Frist 1. sept. 2022


Sist oppdatert: 17.08.2022
Publisert: 17.08.2022