Oppstilningsplass for bubilar og område for telt på Modalsdagane

Bubilar/campingvogner

Under Modalsdagane vært det oppstillingsplass for bubilar/campingvogner i eit område oppfor skulen, same område som i 2019. Her er det moglegheit å kople på straum, samt 3 mobile toalett vært satt opp. Pris er 200kr per døgn og betalast på vipps. Det vært merka opp cirka 50 plassar totalt med kommunen sitt område og den eksisterande oppstillingsplassen ved "Mosand-bygget". Her er ikkje høve til å forhandsbestilla noko plass.

 

Telting

Det vært også lagt opp til teltplass på plenen i parkområdet ved båtmoloen på Otterstadsida. Her er det gratis å stå med telt. Det er to toaletter i området ved moloen.

 

Tømming av kloakk

Det er høve til å tømme campingtoalett/kloakk ved industribygget (følg skilt).

 


Sist oppdatert: 21.06.2022
Publisert: 21.06.2022