Ras på Nottveit

Raset, og flodbølgja som følgde, ødela og tok med seg 3-4 naust ut på fjorden. Ingen personar meldt involvert, berre materielle skadar.

Kommunen har varsla både brannvesen, politi og kystverket, og arbeider no med planlegging og koordinering for å få vrakrestar til land.


Sist oppdatert: 18.01.2022
Publisert: 12.01.2022