Statnett inviterer til møte

Statnett planlegg å oppgradera Modalen koplingsstasjon, tilhøyrande leidningsanlegg og tilkomstveg.

"Vi ønsker å invitere til informasjonsmøte for å presentere og ha dialog rundt planane våre før vi søker om konsesjonsløyve av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) for oppgraderinga. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å styrke straumnettet i Vestland slik at det vert lagt til rette for elektrifisering, industrivekst og for å sikre nok straum til befolkninga i regionen. Informasjonsmøtet er ope for alle som ønskjer informasjon om prosjektet, og det vil vere høve til å stille spørsmål og komme med innspel."

Stad: Flodmaal, kommunestyresalen
Tid: Klokka 16.00-17.00

Vel møtt!


Sist oppdatert: 20.09.2022
Publisert: 20.09.2022