HeimNyheterStenging av E39 ved Little-Urdaltunnelen i veke 25

Stenging av E39 ved Little-Urdaltunnelen i veke 25

Det er oppdaga større blokker i terrenget over Little-Urdaltunnelen som må fjernas. Fjellreinsk, opprydding og evt. reparasjonar av veg forventast å vere så omfattande at vegen kan bli stengt i heile veke 25.

Regional omkøyringsveg er Fv57 via Leirvåg - Sløvåg
Lokal omkøyringsveg Fv570 via Masfjordnes-Duesund
Det blir lagt ut informasjon ang. stenging på vegvesenet


Sist oppdatert: 11.06.2021
Publisert: 11.06.2021