Stenging av fv.569

I forbindelse med utskifting av bru, planlegg Vestland fylkeskommune å stengja fv.569 ved Kvernhusbekken bru i veke 41 (09.10.2022 kl. 20:00 til 16.10.2022 kl. 23:59). Det vil bli etablert mellombels gangbru slik at det vert mogleg for mjuke traffikantar å passera.
 
Oppdatert informasjon kjem.


Sist oppdatert: 20.09.2022
Publisert: 20.09.2022