Stenging av parkering onsdag ettermiddag 15.06.2022

Det er uvisst kor lenge parkeringsplassen vert holdt stengd, men kommunen vil koma med oppdatering så snart det
føreligg meir informasjon om framdrifta. Me oppmodar alle tilsette til å nytta parkeringsplassen ved kyrkja og fotballbana.
Parkeringsplassane framfor Coop og Mobryggja er forbeholdt kundane deira.

 

Det er opent bort til elbillader. 

 


Sist oppdatert: 16.06.2022
Publisert: 15.06.2022