Stenging av veg til Kleivane 29.08 - 01.09

Framdriftsplan kan endrast på kort varsel.

Det er ikkje omkøyringsveg til Kleivane.

Gåande må bruka tursti til Kleivane frå Trohaug grupa.

Bilar kan parkerast på område som er merka med parkeringsskilt.

Det vert plassert bil med sløkkeutstyr ved høgdebasseng.

Ved ein nødssituasjon kan vegen opnast i løpet av ca. 1 time.

 

For meir innformasjon ta kontakt med:

Modalen kommune

Kjell Langeland

Mob: 95 17 25 77


Sist oppdatert: 25.08.2022
Publisert: 25.08.2022