HjemAktueltTilgang til basseng utanom ordinær opningstid

Tilgang til basseng utanom ordinær opningstid

Arbeidet med å kartlegge kva vi kan tilby brukarane er framleis pågåande.

Kommunen har bede Helse- og omsorgsdepartementet gjere vurderingar knytt til tolking av lovverket. Saka er oversendt til Helsedirektoratet og først når vi har fått ei tilbakemelding frå dei, vil rådmannen legge fram sak for kommunestyret  

Inntil vi har fått nødvendige avklaringar kan vi berre tilby brukarar tilgang til bassenget når godkjende badevaktar er på plass.

Klikk her for meir informasjon om Bryggjeslottet


Sist oppdatert: 08.02.2024
Publisert: 08.02.2024