Vedlikehaldsarbeid på Mo vassverk

Modalen kommune oppmodar dykk til å tappa opp naudsynt vatn for perioden (vasking, matlaging, etterskylling i wc, m.m.)


Sist oppdatert: 17.11.2022
Publisert: 17.11.2022