Vegen til Kleivane stengd 03.08.2022 grunna rassikring

På grunn av rasfare, ber vi om at vegen til Kleivane vert brukt minst mogeleg. Dersom du går; bruk turstien via Trohaugen.  På grunn av nedrensking av stein vert vegen stengt frå i morgon 03.08.2022 frå kl. 08:00. Det vil verta gjeve meir informasjon i løpet av morgondagen.

For meir informasjon ta kontakt med:

Gjerden Fjellsikring AS

Trond Andreassen

Mob: 994 50 001

 

Modalen kommune

Kjell Langeland

Mob: 951 72 577


Sist oppdatert: 02.08.2022
Publisert: 02.08.2022