HeimNyheterVegen til Kleivane stengd 03.08.2022 grunna rassikring

Vegen til Kleivane stengd 03.08.2022 grunna rassikring

På grunn av rasfare, ber vi om at vegen til Kleivane vert brukt minst mogeleg. Dersom du går; bruk turstien via Trohaugen.  På grunn av nedrensking av stein vert vegen stengt frå i morgon 03.08.2022 frå kl. 08:00. Det vil verta gjeve meir informasjon i løpet av morgondagen.

For meir informasjon ta kontakt med:

Gjerden Fjellsikring AS

Trond Andreassen

Mob: 994 50 001

 

Modalen kommune

Kjell Langeland

Mob: 951 72 577


Sist oppdatert: 02.08.2022
Publisert: 02.08.2022