HeimHelse, sosial og omsorgKoronaKorona-vaksinasjon i Modalen

Korona-vaksinasjon i Modalen

Modalen kommune får koronavaksiner både i veke 2 og veke 3.
Me vil no halde fram vaksinering av dei eldste, og i tillegg tilby 20% av vaksinedosane til helsepersonell, som tilrådd.
Det er eit hetteglas med 5-6 dosar vaksine me få kvar veke.
Dei som får tilbod om vaksinering, vil bli direkte kontakta frå legekontoret.

Korona-vaksinering startar onsdag 6.januar

Då har me i Modalen motteke det første hetteglaset med korona-vaksiner. Det inneheld minst 5 doser. Vaksinering startar på Modalstunet 6.januar. Kommunen vil få nye dosar med vaksine i vekene som kjem, men det er ikkje sikkert vår vesle kommune får tilsendingar kvar veke. Vaksinasjon vil bli tilbydt fortløpande etter kvart som me har tilgjengelege vaksiner. Me følgjer prioriteringsrettleiar frå folkehelseinstituttet. Alle eldre enn 75 år får først tilbod om vaksine, saman med noko helsepersonell. Deretter blir det prioritert både på alder og på enkelte underliggjande tilstander som gir auka risiko for alvorleg forløp av covid-19 sjukdom.

Innleiingsvis vil alle som får tilbod om vaksine bli oppringt frå oss, med informasjon om vaksinasjonen.  Det kan bli informert på anna vis etter kvart, dersom me får mange dosar samstundes.
Det kan vere ulike vaksinetypar me får til kommunen, og av alle treng ein to doser. Me har garanti for å få nye doser til dei som har tatt første dose. Alle får beskjed om tid for vaksinedose 2, når dei får første dosen. 
Personar busett i Vaksdal kommune som har fastlege i Modalen, kan få korona-vaksine her. Dei blir prioritert på lik linje med andre, og til desse får me vaksinar frå Vaksdal kommune.  Me har eit godt samarbeid med Vaksdal om dette.

 

Start av vaksinasjon mot korona i Modalen


Me har no fått beskjed om at me får 5 doser korona-vaksine i veke 1 2021. Desse dosane går til bebuarar ved Modalstunet, og me planlegg oppstart av vaksinering der i veke 1.
Signala vidare no, er at me får jamlege sendingar utover vinteren med vaksiner, men me veit ikkje kor mange me får i kvar sending.
Me vaksinerer etter gjeldande prioriteringsliste frå sentrale helse-styresmakter. Lista er å finne på nettsida www.fhi.no, under koronavaksinasjonsprogrammet. Det er dei eldste som skal få vaksine først. I Modalen har me gjort avtale med Vaksdal kommune, slik at dei som har fastlege her, får tilbod om vaksine i Modalen.
I første omgong vil dei som blir prioritert bli kontakta for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å setje seg på venteliste. Me ringjer opp til dei som får vaksine i dei første rundane.

Det er viktig at du har tatt stilling til om du ønskjer å ta vaksina eller ikkje før me kontaktar deg.
Det er frivillig å ta vaksina, og den er heilt gratis.

 

Generell informasjon

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Norge vil få tilgong på fleire ulike vaksinetypar, men det er enno noko usikkert kortid me får vaksinene. Signal tyder på at dei første dosane kan kome i løpet av januar. 

Kommunen planlegg no gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert på denne nettsida.
Me vil også her informere om kva grupper som vert tilrådd vaksinasjon og rekkefølgja mellom desse. Personar som vert prioritert vil bli kontakta for tilbud om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Personar busett i Vaksdal kommune, som har fastlege i Modalen – vil få tilbod om koronavaksine i Modalen.
Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokon blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar fra før, har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.
I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som vert tilrådd koronavaksine. Basert på råd fra

Folkehelseinstituttet har Regjeringa gitt følgjande prioritering, med dei øverste prioriterte først:
• Bebuarar i sjukeheim og omsorgsbustader
• Eldre over 85 år
• Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
• Personer 18–64 år med éin eller fleire nærare spesifiserte sjukdommar som dei har fra før.
Me vil i Modalen følgje denne prioriteringslista, og tilbyr folk vaksiner så langt me har ut frå denne lista.


Meir informasjon angt koronavaksine:  Folkehelseinstituttets: www.fhi.no/kvp 

 


Sist oppdatert: 12.01.2021
Publisert: 18.12.2020