Kva gjer du om du mistenker at du er sjuk?

Kva gjer du om du mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset?

Du skal ikkje møte opp på legekontoret

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøking:

  • ring legekontoret på telefon 56599040
  • eller legevakt på telefon 116117

Symptom på sjukdommen er hoste, feber, sår hals og pustevanskar.

Kontakt lege på telefon om du har slike symptom og har vore i minst éin av følgjande situasjon:

  • Har vore i eit område med vedvarande spreiing av koronaviruset dei siste 14 dagane.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekrefta sjuk med det nye koronaviruset i løpet av dei siste 14 dagane.

 

Mykje nyttig informasjon inkludert reiseråd finn du her:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 Ynskjer du å vite meir om førebygging, smittevern og tiltak som vert sett i verk?

Folkehelseinstituttet


Sist oppdatert: 20.11.2020
Publisert: 20.11.2020