HeimHelse, sosial og omsorgSosiale tenester

Sosiale tenester

Startlån og bustønad

Modalen kommune får midlar frå Husbanken til vidare formidling i form av Startlån og tilskot til etablering og tilpassing av bustad. Kommunen administrerer også Husbanken si ordning med bustønad.

Informasjon om startlån

Informasjon om bustønad

 

NAV Fensfjorden

Modalen kommune har etablert felles NAV-teneste saman med Gulen, Fedje, Austrheim og Masfjorden kommunar frå 1. januar 2019. 

Du kan kontakte NAV på tlf. 55 55 33 33 dersom du har behov for å avtale møte ein annan dag.
Du kan gå inn på www.nav.no, logge på med din ID og sende           førespurnadar/meldingar til NAV.


Dersom du har behov for naudhjelp eller anna, kan du ringe NAV på tlf. 55 55 33 33. Då vil sakshandsamar få melding om å kontakte deg for oppfølging av førespurnaden din. 


Alternativt kan du gå inn på www.modalen.kommune.no.
Då vil du finne søknadsskjema for sosialhjelp m.m. under aktuelle lenker. Dette kan du skrive ut og sende til:

NAV Fensfjorden
Fensfjordvegen 615 H0301
5986 HOSTELAND

Det er opna for publikum på Hosteland. NAV  er oppdatert med opningstid for NAV Fensfjorden. Det oppfordrast til mest mogleg bruk av digitale møte, men brukarane kan kontakte oss for timeavtale i kommunen dei bur i. 

Besøksadressa er: 
NAV Fensfjorden 
Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 3. etasje
5986 HOSTELAND 

 

Informasjon sosialhjelp NAV Fensfjorden 

Informasjon søknadsskjema sosialhjelp NAV Fensfjorden

Telefonnummeret er 413 97 364 og er open frå kl 09.00-14.30.

NAV har oppretta ei eiga nettside for nyttig informasjon i samband med koronaviruset(www.nav.no)

Her er informasjon på nav.no i samband med koronaviruset.

 

Aktuelle lenker

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Forside NAV

Navs skjemaveileder

Husbanken bustønad

Heimesida til husbanken

NAV sjekk di sak


Sist oppdatert: 11.05.2023
Publisert: 14.05.2018