HeimAdministrasjonLeiargruppa

Leiargruppa

Leiargruppa i Modalen frå august 2018

På bilde:
1. rad foran til høgre teknisk sjef Tone S. Skuggevik, rådmann Jo Tømmerbakke, styrar barnehage Grete Urdal
2. rad frå høgre pleie- og omsorgssjef Margrethe  L. Kvamme, kommunelege Frøydis Gullbrå, leiar for kundetorget Anneli V. Lilletvedt
3.rad bak frå høgre økonomisjef Magne Verpelstad, ass. rådmann Ove Sæbø, avdelingsleiar Erik Vollmer og rektor Jahn Olav Nordheim

Einingsleiarane rapporterer direkte til rådmannen. 

Føremålet til leiargruppa er: 

1.Få oversikt og innsikt i dei utfordringar organisasjonen står overfor
   For å kunne levere gode tenester i alle avdelingar
   For å kunne utnytta ressursane effektivt
   For å kunne møta nye krav og forventningar
   For å sikre gode beslutningsprosessar
2.Utvikla felles kultur og haldningar
   Skapa samkjensle rundt ein organisasjon
   Gje støtte til den enkelte leiar
   Utvikla meir felles praksis


Sist oppdatert: 05.11.2018
Publisert: 15.08.2018