HeimNatur, kultur og fritidBilder frå farne tider

Bilder frå farne tider

SFj fylkesarkiv har lang erfaring i databasedrift og har brukt mange år på å byggje opp ulik type informasjon i databasane. Vaksdal historielag, Vassvøri sogelag og Modalen kommune starta i 2009 eit prosjektarbeid med å leggja ut bilete frå dei tre kommunane.

Arbeidet går kontinuerleg og nye bilete vert publisert etter kvart som dei er kvalitetssikra.

Kvalitet og informasjon på bileta er varierande. Bileta vert digitalisert frå tilgjengelege originalar eller kopi, men i liten grad behandla.

Har du gamle bilete, eller informasjon om dei bileta som allereie er lagt ut,
 ta kontakt med Rolf Erik Veka på e-post:
fotoarkiv@vaksdalhistorielag.org

 

Klikk her for å koma til fotoarkiv


Sist oppdatert: 06.04.2022
Publisert: 14.05.2018