Bryggjeslottet

Kontaktinformasjon

Leiar for kundetorget, kultur, bibliotek og Bryggjeslottet

Anneli Vatle Lilletvedt

e-post anneli.vatle.lilletvedt@modalen.kommune.no

Tlf: 56 59 90 20 - helg 56 59 90 52  Mobil: 916 80 323

For meir informasjon om Bryggjeslottet tlf. 56 59 90 00 eller e-post

Opning av Bryggjeslotte

Kommunen opnar bygget for publikum måndag 10. januar.

Fyrste helga det er ope blir  lørdag 15.01 og søndag 16.01.22

Dei som har årskort vil få godskrive den tida det har vore steng pga ras på neste faktura. Dei med halvårskort vil få forlenga abonnemente.

 

NB!

Kommunen føl dei nasjonale smittevern tiltaka.
Me oppmodar alle til å følgja smittevernreglane frå helsedirektoratet.

 

Aktiviteter i Bryggjeslottet vår 2022

Bryggjeslottet - nye priser 2022

 

Bowling - Basseng - Treningsrom 

Bowling, basseng og treningsrom er ope frå kl.12.30-17.00 kvar lørdag og søndag. Onsdagar er det ope frå kl. 10.00 til 12.00. Du kan bestille bowling-spel ved å ringe resepsjonen i Bryggjeslottet i opningstida 12.30-17.00, tlf 56599052. 

 

Opningstider for brikkebrukarar - Basseng og treningsrom 

Måndag 07-09, 15-19, 21-22

Tysdag 07-09 og 15-22

Onsdag 07-09 og 15-22

Torsdag 07-09 og 15-22

Fredag 07-08 og 15-22

Laurdag 07-22

Sundag 07-22

Kjære brikkebrukarar av Bryggjeslottet
Korteigaren skal til einkvar tid fylgje dei reglane som gjelder for bruk av kortet i Bryggjeslottet, m.a om 18 års aldersgrense. Modalen kommune ber dykk følgje med på smittevernreglane som gjeld, slik at Modalen fortsetter å vere ein smittefri kommune.

OBS!

Etter fleire oppmodingar, påminningar og plakatar i treningsrommet, blir det fortsatt ikkje rydda etter bruk. Pga. pandemien me fortsatt er i, er det svært viktig på grunn av smittevern hensyn, at kvar enkelt heng opp vekter/utstyr og vaskar dei etter bruk. Dersom dette ikkje endrar seg, må kommunen vurdere å stenge treningsrommet. 

Vindauge i sømjehallen skal ikkje opnas for bruk av inn og utgang, dette kan medføre bakterier og rusk som legg seg i renseanlegget, og kan i verste fall føre til at bassenget må stengast.Ved brudd på avtalen blir brikka stengt.

 

Bygdekino

 Bygdekino

 


Sist oppdatert: 18.01.2022
Publisert: 20.04.2018