Ungjobb 2023

Modalen kommune tilbyr alle ungdommar med bustadadresse i Modalen sommarjobb. Tilbodet gjeld alle ungdommar i aldersgruppa frå og med det året dei fyller 16 år til og med det året dei fyller 20 år.

Arbeidsoppgåvene vert fordelte innan teknisk etat/uteseksjonen, arbeid på Modalstunet bu & opptrening, Modalen barnehage , aktivitetstilbod for born og reinhald i kommunale bygg.
Du kan setja opp ynskje om arbeidsområde og kva som passar deg, men kommunen kan likevel ta atterhald om den endelege fordelinga.

Klikk her for å lese retningsliner for ungjobb

Klikk her for å søkje ungjobb

Skriv gjerne ein kort tekst om deg sjølv, når du ynskjer å arbeide og kva du ynskjer å arbeide med. 

 

Kontaktperson: Eva Stamnes 

Epost: eva.stamnes@modalen.kommune.no 


Sist oppdatert: 23.02.2023
Publisert: 23.02.2023