HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

 

Høyring – Ny forskrift for slamtømming


Kommunestyret i Modalen vedtok i sak 024/2021 å legga framlegg til ny forskrift for slamtømming ut på høyring

 

Høyringsuttalelsar skal sendast skriftleg og fortrinnsvis elektronisk til Modalen kommune:
postmottak@modalen.kommune.no, eller pr ordinær post til Modalen kommune, postboks 44, 5732 Modalen.

 


Høyringsfrist: 23.11.21

Forslag til ny forskrift kan de lese her

 


Sist oppdatert: 12.10.2021
Publisert: 16.03.2020