Ungdomsrådet

Ungdomsrådet arbeider for at Modalen kommune skal vera ein god kommune å veksa opp i og skal vera med å gje råd i beslutningar som påverkar born og ungdom. Dette gjeld både utdanning, kultur, miljø, samferdsle, idrett, helse og samfunnsutvikling.

Ungdomsrådet består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene vert utpeika av ungdomane sjølv før kommunestyret får saka til endeleg behandling. Ungdomsrådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar.

Klikk her for å lese forskrift om ungdomsrådet

 

Ungdomsrådet i Modalen har eigne vedtekter. 

Trykk her for å lese vedtekter for Modalen ungdomsråd 

 

Medlemmene i ungdomsrådet vart valt hausten 2022 og vil sitje i 2 år. 

Medlemmer frå hausten 2022 til sommaren 2024:

Leiar:                    Oliver Trohaug Våge 2.vgs
Nestleiar:              Pernille Trohaug Våge 10. kl.

Medlem:               Magnus Hrafn Jakobsen 1.vgs
Medlem:               Olai Nygard Nese 10. kl.
Medlem:               Agnes Midtun 1.vgs
Medlem:               Ingeborg Helene Romarheim 10. kl.

Varamedlem:       Joakim Brügger
Varamedlem:       Jakob Selmer Langedal

 

Klikk her for å lese saksdokument og møteprotokollar

 

Kundetorget gjev sekretariatstenester til rådet.
Ønskjer du kontakt med ungdomsrådet, kan du kontakte kundetorget på postmottak@modalen.kommune.no


Sist oppdatert: 25.10.2023
Publisert: 17.02.2021