Skulefritidsordninga

Leiar for SFO: Karin Nordheim

mobil. 945 07 370

E-post: karin.nordheim@modalen.kommune.no

Besøksadresse: Mo 50

Her finn du Mo skule

 

Skulerute for Modalen 2021/2022. 

 

Skulefritidsordninga

Ved søknad, endring av plass eller oppseiing av plass ved SFO, ta kontakt med Mo skule v/Rektor eller SFO-leiar.

Vedtekter SFO

 

Skulefritidsordning prisar 2022
 
Meir enn 12 timar pr. veke kr. 1.395,- pr.mnd
1-12 timar pr. veke kr.    1070,- pr mnd
For sein henting kr.    190,- pr.dag
Måltid etter skuletid kr.    140,- pr.mnd

Det vert gjeve 20 % syskenmoderasjob for born nr. 2 og fleire. 

Satsar i samband med skulefri:

Kr. 95,- pr. time, men maksimalt kr. 335,- pr. dag, kr. 830,- pr. veke og kr. 2.430,- pr. mnd. 


Sist oppdatert: 10.06.2022
Publisert: 23.08.2018