HeimSkule og utdanningSkulefritidsordninga

Skulefritidsordninga

Leiar for SFO: Margunn Farestveit

mobil. 990 31 053

E-post: margunn.farestveit@modalen.kommune.no

Besøksadresse: Mo 50

Her finn du Mo skule

 

Skulerute Modalen 2019/20

 

 Skjema fri frå undervisning

 

Skulefritidsordninga

Søknad om SFO plass, ny plass,endring og utmelding

Vedtekter SFO

 

Skulefritidsordning prisar 2021
 
Meir enn 12 timar pr. veke kr. 1.360,- pr.mnd
1-12 timar pr. veke kr.    1040,- pr mnd
For sein henting kr.    180,- pr.dag
Måltid etter skuletid kr.    130,- pr.mnd

Det vert gjeve 20 % syskenmoderasjob for born nr. 2 og fleire. 

Satsar i samband med skulefri:

Kr. 90,- pr. time, men maksimalt kr. 325,- pr. dag, kr. 810,- pr. veke og kr. 2.370,- pr. mnd. 


Sist oppdatert: 11.01.2021
Publisert: 23.08.2018