Skule

 

Kontaktinformasjon

 Rektor Jahn Olav Nordheim

Tlf. 56 59 90 70/71 mobil 416 67 594

E-post: jahn.olav.nordheim@modalen.kommune.no

Ass.rektor Anita Aase Eidsheim

Tlf. 56 59 90 72 mobil 996 13 852

E-post: anita.aase.eidsheim@modalen.kommune.no

 

Besøksadresse: Mo 50

Her finn du Mo skule

Gjenopning av Mo skule 02.06.21

Mo skule opnar opp for ordinær undervisning for alle elevar onsdag 2.juni. Skulen opnar då på «Grønt» tiltaksnivå.

Som alltid gjeld at ein ikkje skal møta på skulen om ein ikkje er frisk. Det er framleis fokus på hygiene/handvask og å halda avstand der det er mogleg.

 

Skulerute Modalen 2022/2023

Skulerute Modalen 2021/22

Skjema fri frå undervisning

 

Fruktordning

Skulen har gratis fruktordning, og både elevar og tilsette får tilbod om lunsj til ein rimeleg pris.

Mo skule er nyrenovert og framstår som moderne og innbydande for trivsel og læring. Skulen har gode ressursar, ikkje minst i eit godt utdanna og entusiastisk  personale.

Mo skule har fokus på læring - kunnskap - kompetanse - vurdering, der skulens satsningsområde er: vurdering, lesing, skriving og rekning, friluftsliv og samarbeid heim-skule.

Kantinetilbod Mo skule

Betaling for frukt/grønsaker og lunchmåltid 2021
Skuleår      kr. 1.540,-      (kr. 770,- haust, kr.770,- vår)
 Utdanningsstipend

Søknad om stipend

Stipendet blir gjeve til elevar som går på vidaregåande skular, og som har foreldre/heimen sin i Modalen kommune.

Søknadskjema

Reglar for stipend


Sist oppdatert: 08.05.2022
Publisert: 03.05.2018