Veg, vatn, avløp og boss

Betalingssatsar

Renovasjonsgebyr NGIR sitt representatskap kjem med tilråing til kommunane om renovasjonsavgift for kvart år.

Renovasjonsgebyr 2022  
Levering kvar 4. veke 140 l. kr. 4.400,-
Med kompostering kr. 3.900,-
Levering kvar 2. veke 140 l. kr. 4.800,-
Med kompostering kr. 4.300,-
Levering kvar 2. veke 240l. kr. 5200,-
Med kompostering kr. 4700,-
Hytterenovasjon kr. 2.400,-
Teknisk  
Vatn årsavgift kommunalt vassverk pr. år kr. 3.075
Vatn og avlaup tilknytning  
Tilknytning vatn kr. 5.875,-
Tilknytning avløp kr. 4.110,-
Avlaup årsavgift  
Kommunalt avlaup pr. år kr. 4.110,-

 

Slam

NGIR sitt representantskap kjem med tilråing til kommunane
om slamavgift for kvart år.

Gebyr slam  
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år* kr. 2.200,-
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 2. år kr. 1.100,-
Gebyr pr. kubikk slam kommunale avskiljarar kr. 450,-
Ekstratømming inntill 4,5 kubikk kr. 3.744,-
Naudtømming inntil 4,5 kubikk kr. 8.395,-
Ekstratømming over 4,5 kubikk, per kubikk kr. 735,-
Naudtømming over 4,5 kubikk, per kubikk kr. 1.468,-

 

* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømming kvart år


Feiing og tilsyn

Gebyr feiing  
Feiing og tilsyn pr. år kr. 523,-
Tilegg for ekstra pipe pr. år kr 169,-
Administrasjonskostnad kr. 52,-

 

Vatn

Kommunen har i dag følgjande vassverk:

Mo vassverk
Helland vassverk
Øvre Helland vassverk
Hugnastad vassverk

Vassprøvar vert teke med jamne mellomrom. Analyseresultata er publisert på innsyn.

Avlaup

Kommunen har i dag fire reinseanlegg

Kleivane
Mo
Helland
Øvre Helland

Kommunale vegar

Kommunen har ca 10 km med kommunal veg. Når det gjeld snøbrøyting har kommunen avtale med 3 brøytekontraktørar.
Vedlikehald av  komunale vegar vert utført av teknisk etat.

Boss

NGIR hentar boss frå Modalen kommune.

NGIR renovasjon hus

NGIR renovasjon hytter

 

 Septikktømming

All informasjon om septikktømming finn du ved å klikke her.

På mintank.no finn du informasjon om kortid forrige tømming vart utført, samt tidspunkt for neste tømming. For å få fram informasjonen til din eigedom fyller du inn Gnr/Bnr og trykkje på forstørrelsesglaset. Lenke til mintank.no finn du ved å klikker her. 

Kontaktinfo:

Norva 24 Birkeland
Telefon: 57 78 11 70
Døgnbemannet vakttelefon: 97 01 00 92

E-post:

slovag@norva24.no
Besøksadresse 

 

 


Sist oppdatert: 23.11.2022
Publisert: 15.05.2018