HeimVeg, vatn, avløp og bossVeg, vatn, avløp og boss

Veg, vatn, avløp og boss

Betalingssatsar

Renovasjonsgebyr NGIR sitt representantskap kjem med tilråing til kommunane om renovasjonsavgift for kvart år.

Renovasjonsgebyr 2018 

Levering  kvar 4.veke 140 l. kr. 3960,-
med kompomstering kr. 3460,-

Levering kvar 2. veke 140 l. kr. 4.360,-
med kompostering kr. 3860,-

Levering kvar 2. veke 240 l. kr. 4.760.-
med kompostering kr. 4.260

Hytterenovasjon      kr  2.180,-


Teknisk
Vatn årsavgift Kommunalt vassverk pr. år  kr. 2.796,- 

Vatn og avlaup tilknytning Tilknyting vatn  kr.  5.355-
Tilknyting avløp  kr. 3.822,- 

Avlaup årsavgift 
Kommunalt avløp pr. år kr. 3.735,-

Slam
NGIR sitt representantskap kjem med tilråing til kommunane om slamavgift  for kvart år.

Privat septik  avgift for tømming  pr. år kr.  990,-
Gebyr pr. kubikk slam kommunale avskiljarar. Kr. 400
Ekstratøming inntil 4,5 kubikk  kr. 3.744, 

Naudtøming inntil 4,5 kubikk  kr. 7487,
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk  kr. 655,
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk kr. 1309, 
 
 
Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn pr.år kr. 550,-
Tillegg for ekstra pipe pr.år  kr. 171,-

Vatn

Kommunen har i dag følgjande vassverk:
Mo vassverk
Helland vassverk
Øvre Helland vassverk
Hugnastad vassverk

Avlaup

Kommunen har i dag fire renseanlegg
Kleivane
Mo
Helland
Øvre Helland

Kommunale vegar

Kommunen har ca 10 km med kommunal veg. Når det gjeld snøbrøyting har kommunen avtale med 3 brøytekontraktørar.
Vedlikehald av  komunale vegar vert utført av teknisk etat.

Boss

NGIR hentar boss frå Modalen kommune.

NGIR renovasjon hus

NGIR renovasjon hytter

 

 Septikktømming

All informasjon om septikktømming finn du ved å klikke her.
Her er også informasjon om når tanken er tømt og neste tømming. Dette ligg under min tank.  

Kontaktinfo:

Norva 24 Birkeland
Telefon: 57 78 11 70
Døgnbemannet vakttelefon: 97 01 00 92
E-post: slovag@norva24.no
Besøksadresse 

 

 


Sist oppdatert: 07.01.2022
Publisert: 15.05.2018