HeimHelse, sosial og omsorgHjelp til kreftramma

Hjelp til kreftramma

Dette kan vere rådgjeving, samtaler og kartlegging av hjelpebehov. Dei har også kunnskap om rettigheiter og kan hjelpe med å få kontakt med dei rette instansane om det trengs.
Personar som er ramma av kreft, eller deira pårørande kan ta direkte kontakt med kreftsjukepleiar ved å ringe Modalstunet, på telefon 56599090.


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 26.09.2018