Landbruk

Kontaktinformasjon

Landbrukssjef Laila Bjørge
Tlf. 56 59 90 30  Mobil. 957 35 405.
     
Tlf. Alver kommune 56 17 11 85
E-post:  laila.bjorge@alver.kommune.no

Kontaktinformasjon:
Skog- og miljøkonsulent

Mikkel Bengtsson 
Mobil. 966 25 084
E-post: mikkel.bengtsson@alver.kommune.no

 

Strategi for ordninga - spesielle miljøtiltak i landbruket 2018-2020 Del 1

Tilskotsordningar i landbruket

 Landbruksdirektoratet

Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål

Retningsliner for næringsfondet 

Kommunale tilskotsordningar for landbruket i Modalen 

Veterinærordninga

Veterinær Asle Bjørgaas tlf. 415 01 324, dekka området Modalen og Vaksdal på kvardagar mellom kl.08.00 og 16.00.

Det er inngått eigen avtale om veterinærvakt for Voss vest vaktdistrikt utanom vanleg arbeidstid. 

Søknad om å felle skjere ned trer på kommunal grunn

Dersom du er nabo til tre som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søkje om å få fjerna eller skjere ned trea. Søknaden vert vurdert ut i frå Naboloven.

Ulovlig felling av tre kan bli meldt til politiet, og  vi kan krevje gjenplanting eller erstatning.

Slik søkjer du

1)Skriv ein grunngjeven søknad

2) Legg ved relevant dokumentasjon.

3) Skriv om du ønskjer å felle eller skjere treet for eiga rekning. Arbeidet skal i så fall skje utan ansvar for kommunen.

 

 


Sist oppdatert: 22.10.2020
Publisert: 23.08.2018