Rådmann

Jo Bjarte Tømmerbakke

Rådmann

jo.tommerbakke@modalen.kommune.no

474 62 610

56 59 90 03

Tonje Husum Aarland

Ass.rådmann

tonje.husum.aarland@modalen.kommune.no

92858413

56599004

Frå 01.01.2013 er kommunen organisert med ein to-nivå-modell og ein stabfunksjon hjå rådmannen.

 
Det er sett fokus på korleis personalressursane er organiserast best mogleg for å løysa dei utfordringane som kommunen har til ei kvar tid  og for å ha ei enkel organisering med klare ansvars- og arbeidsoppgåver.
Sentraladministrasjonen er tillagt strategisk leiing og stabs/støttefunksjonar for heile kommunen.

Sentrale arbeidsfelt:
  • Plan og økonomi
  • Fellessekretariat for administrasjon og politiske utval
  • Arkiv og informasjon
  • IKT og næringsverksemd
  • Overordna personal- og samordningsansvar
  • Overordna ansvar for helse, miljø og tryggleik (HMT).

Sist oppdatert: 15.05.2023
Publisert: 18.06.2018