HjemAdministrasjonLeige av lokale

Leige av lokale

Kontakt kundetorget på epost, eller tlf: 56 59 90 00 for booking av lokale.

 

Kommunehuset Flodmaal  
Kommunestyresalen, kjøkken og foaje - inntil 5 timar kr 620,-
Kommunestyresalen, kjøkken og foaje - døgnpris kr 1250,-
Formannskapssalen - inntil 5 timar kr 500 ,-
Timepris for rydding/reinhald kr 600,-

 

Samfunnshuset på Øvre Helland  
Timepris - inntil 5 timar kr 500,-
Døgnpris kr 800,-
Helg (fredag 16.00-søndag 18.00) kr 1 250,-
Timepris for rydding/reinhald kr 600,-

 

Møtelokale ved brannstasjon  
Timepris - inntil 5 timar kr 500,-
Vert ikkje leigd ut for døgnpris  
Timepris for rydding/reinhald  

 

Frivillige lag og organisasjonar heimehøyrande i Modalen kommune får bruke kommunale bygg vederlagsfritt under føresetnad av at lokalet er rydda og reingjort. Det kan krevjast eit tilleggshonorar dersom kommunen må reingjere lokalet etter bruk.


Sist oppdatert: 31.03.2023
Publisert: 02.03.2023