HeimNatur, kultur og fritidModalen folkebibliotek

Modalen folkebibliotek

 

 

Opningstid i biblioteket

 

 Tid           

Mandag 09.00 - 14.00 (ubemanna, sjølvbetjening)
Tirsdag 09.00 - 14.00  (ubemanna, sjølvbetjening)
Onsdag 09.00 - 15.00  
Torsdag 09.00  -  16.00
 Fredag

09.00 - 14.00

Om sjølvbetjening på biblioteket

På dagar/tider med sjølvbetjent utlån ynskjer me at flest mogleg nyttar PC-en på bordet ved sida av skranken til å registrera låna sine.
Du treng bibliotekkortet eller lånarnummeret ditt.
Det vil ligge ei enkel «oppskrift» på korleis ein går fram ved sida av utlånsmaskina (i ein overgangsfase vil det fortsatt vere mogleg å skrive ned på ein lapp kva ein har lånt).

Bibliotekaren vil sjølvsagt hjelpe til for å få dette til å fungere. Mange har nok ikkje sett det fysiske lånekortet sitt på månge år, men dette vil gå seg til. Dei som ynskjer nye kort vil få det, andre vil vere nøgd med å lagre lånarnummer og pin-kode på mobilen (eller eit anna, egna sted).

Når det gjeld innlevering av bøker ynskjer me at dei blir lagt i innleveringsboksen på utsida av biblioteket.

 

Lese aviser og tidskrift på biblioteket?

Kjem du innom biblioteket kan du oppdatere deg på kva som rører seg med å lese eit større utval av aviser, blad og tidskrifter.
I tillegg tilbyr me digital tilgang til ei rekke tidskrifter frå meir enn 120 land via appen Pressreader. Last ned appen og logg deg på gjestenettet til biblioteket og du har tilgang medan du er i biblioteket og 72 timar etterpå. 

Klikk her for meir informasjon om Pressreader

 

Velkommen på biblioteket!

 

Biblioteka i Nordhordland


Sist oppdatert: 08.03.2024
Publisert: 14.05.2018