HeimPlan, bygg og eigedomKart og oppmåling

Kart og oppmåling

Tone Selmer Skuggevik

Teknisk sjef

tone.skuggevik@modalen.kommune.no

920 43 233

56 59 90 06

Administrativ leiing av etaten, og ansvar for eigedomsforvaltning, plan, utbygging, kart, oppmåling og samferdsle.

 

Søknadsskjema deling rekvisisjon av oppmåling

 

Oppgåver:

- Innmåling og stikking av data
- Delingsforretning
- Oppmålingsforretning og grensejustering
- Samanslåing av eigedomar
- Registrering i Matrikkelen (Grunn-, Adresse- og Bygningsregisteret)
- Ajourføring av kart
- Digitalisering av planar
- Digitale kart på SOSI- eller DXF-format
- Situasjonskart og matrikkelbrev på e-post eller per post
- Meklar/takstopplysningar via infoland, www.eiendomsinfo.no
- Kartfagleg støtte til andre avdelingar

Kartportalen vår heiter nordhordlandskart.no 


Sist oppdatert: 20.09.2023
Publisert: 15.05.2018