HeimPlan, bygg og eigedomKart og oppmåling

Kart og oppmåling

Kontaktinformasjon:

Tone Selmer Skuggevik
Tlf: 56 59 90 06 / 920 43 233
E-post: Tone.selmer.skuggevik@modalen.kommune.no

Kart og oppmåling har ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av kommunen sine geodata.

Søknadsskjema deling rekvisisjon av oppmåling

Søknadsskjema retting av feil i matrikkelen


Oppgåver:

- Innmåling og stikking av data
- Delingsforretning
- Oppmålingsforretning og grensejustering
- Samanslåing av eigedomar
- Registrering i Matrikkelen (Grunn-, Adresse- og Bygningsregisteret)
- Ajourføring av kart
- Digitalisering av planar
- Digitale kart på SOSI- eller DXF-format
- Situasjonskart og matrikkelbrev på e-post eller per post
- Meklar/takstopplysningar via infoland, www.eiendomsinfo.no
- Kartfagleg støtte til andre avdelingar

Kartportalen vår heiter nordhordlandskart.no 


Sist oppdatert: 14.12.2022
Publisert: 15.05.2018