Teknisk

 Kontaktinformasjon:

 

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik

Tlf: 56 59 90 06 / 920 43 233

E-post
tone.selmer.skuggevik@modalen.kommune.no 

I tillegg til administrativ leiing av etaten, har ho også ansvar for eigedomsforvaltning, samferdsle, plan og utbygging

 

Konsulent Kjell Langeland

Ansvarleg for byggesaker, kart og oppmåling, VAR tenester. 

Tlf: 56 59 90 22 / 95 17 25 77

E-post
kjell.langeland@modalen.kommune.no

 

Ingeniør Njål Bolstad Eidsnes

Tlf: 56 59 90 23 / 95 91 35 54

E-post 
njal.bolstad.eidsnes@modalen.kommune.no

 

Vakt tlf. kvardadar frå kl. 15.00 - 07.30 for tekniske tenester 94 50 73 73

Helger og helligdagar døgnvakt.

 Oversikt over vaktmeisterane

Atle Helland, Arbeidsleiar for vaktmeistarane
tlf: 56 59 97 25, eller mobil: 95 17 25 66.

Torbjørn Aas, vaktmeister
mobil: 951 72 565

Evelyn Gullbrå, vaktmeister
mobil: 480 25 256

Magnar Eide, vaktmeister
mobil: 945 07 372

Terje Øvre Helland, vaktmeister
mobil: 906 98 039   

Christer Tollefsen Aas, vaktmeister
mobil: 453 76 133


Vaktmeistarane utfører kommunaltekniske tenester, herunder vaktmeistertenester og vedlikehaldsarbeid på bygg og anlegg.

Oversikt over reinhaldarane

Monica Holme, reinhaldsleiar
mobil: 454 99 024

Ingunn Astrid Holme, fagansvarleg reinhaldar
mobil: 908 63 394

Laila Vågseth, varebestillar, reinhaldar
mobil: 905 64 552

Paul Buckler, reinhaldar
mobil: 984 28 556

Marisa Flores Langeland, reinhaldar
mobil: 496 38 318

Bozhana Peykov, reinhaldar
mobil: 484 74 996

Ann-Karin Haugsvær, reinhaldar
mobil: 482 54 446

Magnar Eide, reinhaldar
mobil: 945 07 372

 

Reinhaldarane utfører og har ansvar for reinhaldet på alle offentlege kommunale bygg 

 


Sist oppdatert: 12.01.2021
Publisert: 14.05.2018