Teknisk

 

Kontaktinformasjon:

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik

Tlf: 56 59 90 06 / 920 43 233

E-post tone.selmer.skuggevik@modalen.kommune.no 

I tillegg til administrativ leiing av etaten, har ho også ansvar for eigedomsforvaltning, samferdsle, plan og utbygging

Konsulent Kjell Langeland

Ansvarleg for byggesaker, kart og oppmåling, VAR tenester. 

Tlf: 56 59 90 22 / 95 17 25 77

E-post
kjell.langeland@modalen.kommune.no

Vakt tlf. kvardadar frå kl. 15.00 - 07.30 for tekniske tenester 94 50 73 73

Helger og helligdagar døgnvakt.

 Oversikt over vaktmeisterane

Atle Helland er arbeidsleiar for vaktmeistarane,
tlf. 56 59 97 25 eller mobil 95 17 25 66.

Torbjørn Aas, vaktmeister mobil 951 72 565.

Evelyn Gullbrå, vaktmeister mobil 480 25 256

Magnar Eide, vaktmeister mobil 945 07 372

Terje Øvre Helland, vaktmeister mobil 906 98 03

Vaktmeistarane utfører kommunaltekniske tenester, herunder vaktmeistertenester og vedlikehaldsarbeid på bygg og anlegg.

Oversikt over reinhaldarane

Monica Holme, reinhaldsleiar 
tlf 454 99  024

Ingunn Astrid Holme fagansvarleg reinhaldar mobil 908 63 394

Laila Vågseth, varebestillar, reinhaldar tlf. 905 64 552

Reinhaldarane utfører og har ansvar for reinhaldet på alle offentlege kommunale bygg 

 


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 14.05.2018