HeimPlan, bygg og eigedomTeknisk etat kontaktinformasjon

Teknisk etat kontaktinformasjon

Tone Selmer Skuggevik

Teknisk sjef

tone.skuggevik@modalen.kommune.no

920 43 233

56 59 90 06

Administrativ leiing av etaten, og ansvar for eigedomsforvaltning, plan, utbygging, kart, oppmåling og samferdsle.

Ansvar for vatn- og avlaup, renovasjon og byggesak.

Vakt tlf. kvardagar frå kl. 15.00 - 07.30 for tekniske tenester 94 50 73 73

Helger og helligdagar døgnvakt.

 Oversikt over vaktmeisterane

Ørjan Nese, arbeidsleiar
mobil: 932 23 057

Evelyn Gullbrå, vaktmeister
mobil: 480 25 256

Terje Øvre Helland, vaktmeister
mobil: 906 98 039   

Christer Tollefsen Aas, vaktmeister
mobil: 453 76 133

Terje Nygard, vaktmeister
mobil: 905 63 423 


Vaktmeistarane utfører kommunaltekniske tenester, herunder vaktmeistertenester og vedlikehaldsarbeid på bygg og anlegg.

Oversikt over reinhaldarane

Monica Holme, reinhaldar
mobil: 454 99 024

Laila Vågseth, varebestillar, reinhaldar
mobil: 905 64 552

Paul Buckler, reinhaldar
mobil: 984 28 556

Bozhana Peykov, reinhaldar
mobil: 484 74 996

Ann-Karin Haugsvær, fungerande reinhaldsleiar
mobil: 482 54 446

 

Reinhaldarane utfører og har ansvar for reinhaldet på alle offentlege kommunale bygg 


Sist oppdatert: 20.02.2024
Publisert: 14.05.2018