HeimPolitikk og høyringarKommunestyret og formannskapet

Kommunestyret og formannskapet

Kontaktinformasjon

Ordførar, Kjetil Eikefet

Telefon 56 59 90 02 mobil 476 35 709

E-post: kjetil.eikefet@modalen.kommune.no

 

Innlogging til møteportal

innlogging

Møteplan

Skjema for møtegodtgjersle

Reglement for godgjersle til folkevalde

Modalen kommunestyre

Modalen kommunestyre 2019 - 2023

                   

Solrenningslista Samlingslista

Ann-Jorunn Farestveit: varaordf.
tlf: 416 45 012
ann-jorunn-f@hotmail.com

Kjetil Eikefet: ordførar
tlf: 476 35 709
kjetil.eikefet@modalen.kommune.no
Linda Neset: 
tlf: 478 25 146
lindaneset@gmail.com
Anne Britt Almelid:
tlf: 901 91 643
annebritt.almelid@gmail.com
Robert Helland:
tlf: 904 14 147
robhelland@gmail.com

Liv Anne Aanesen: 
tlf: 976 28 131
aktiv.i.modalen@gmail.com

Ole Kristian Øvre Helland
tlf. 900 99 402
okovreh@gmail.com
 Kristin Nåmdal:
tlf: 474 66 296
kristin.namdal@meland.kommune.no

 Håvard Engeseth

tlf: 919 96 330
havard@unimicro.no

Roger Wilhelm Fure:
tlf: 979 42 308
modalen.marked@coop.no 

Sigrunn Almelid Birkeland
tlf. 482 86 280

sigrunn.birkeland1@bkkfiber.no

 Ove Eidsnes
tlf. 971 26 095

ove.eidsnes@bkk.no

 

Marit Kristin Nygård Nese
tlf. 990 34 573

maritnese@hotmail.no

 

 Modalen formannskap

 Modalen formannskap 2019 - 2023
Solrenningslista Samlingslista
Ann-Jorunn Farestveit, varaordførar Kjetil Eikefet,  ordførar
Håvard Engeseth Liv Anne Aanesen
  Kristin Nåmdal

 

 

 


Sist oppdatert: 06.01.2020
Publisert: 24.05.2018