PPT

Kontaktinformasjon

PPT-fagleg leiar Wenche Faugstad

tlf. 56 59 46 85  mobil 415 87 965

E-post: wenche.faugstad@vaksdal.kommune.no

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) har ansvar for PP-tilbodet i kommunane Vaksdal og Modalen. 


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 08.08.2018