Ferie for alle - gratis romjulsferie for lavinntektsfamilier i Hordaland

Deltakarar som ikkje har vore med på Ferie for alle før blir prioriterte.

Familien bør vera glade i å vera utandørs og å vera aktive då me er mykje utandørs. Det blir lagt opp til aktivitetar for heile familien, med hovudfokus på barn i 6-13 årsalderen.

 

Kven kan vera med på Ferie for alle?

Familiar som:

Har hatt økonomiske utfordringar i tre år eller meir
Har minst eitt barn i barneskulealder
Har ikkje tilsvarande ferietilbod
Klarer seg sjølv utan behov for tett oppfølging frå våre frivillige
Fungerer i gruppe saman med andre på leir

Korleis søkja plass for familiar?

Søknadsskjema og meir informasjon finn du på nettsida under.


https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

 

Etter innsend søknad får du stadfestingse-post med informasjon om vegen vidare.

 

Søknadsfrist for romjulsopphaldet er 11 november

Søknadsskjemaet er nytt. Det kan derfor oppstå mindre feil. Opplever du feil ved utfylling og/eller innsending av søknad? Ta kontakt med Sarah Bøhler på e-post sarah.bohler@redcross.no.

Ved andre spørsmål om Ferie for alle eller romjulsleiren, er det berre å ringja på telefonnummer: 95 75 17 86


Sist oppdatert: 10.11.2022
Publisert: 10.11.2022