HjemAktueltDSB med oppdatering av skjerpa råd om eigenberedskap

DSB med oppdatering av skjerpa råd om eigenberedskap

DSB oppdaterte førre veke råda om eigenberedskap. Føremålet med dei er å hjelpe folk til å dekke dei mest grunnleggjande behova dei vil ha ved ei krise; varme og lys, mat og vatn, informasjon, legemiddel og hygiene. Viss flest mogleg er budde på å klare seg sjølv ved ei krise, kan beredskapsaktørane rette sine ressursar mot ivaretaking av kritiske samfunnsfunksjonar og dei som ikkje klarer seg utan hjelp.

Dei største endringane i råda er:

Tilrådd varigheit på eigenberedskap aukar frå minst tre dagar til ei veke. Meir detaljerte råd om tema som kritisk medieforståing og opphaldsstader i kriser
Nokre heilt nye tema: felles eigenberedskap og psykisk helse i kriser

Informasjon om dei oppdaterte eigenberedskapsråda


Sist oppdatert: 06.06.2024
Publisert: 06.06.2024